U akciji pojačane kontrole pješaka i biciklista kao učesnika u saobraćaju, koju je Policijska uprava Prijedor sprovela od 15. do 30. novembra, izdato je 175 prekršajnih naloga.

iz PU Prijedor je saopšteno da su od ukupno kontroiisanog 131 pješaka sankcionisana 94, a od 110 biciklista sancionisan je 81. Najviše sankcija bilo je zbog nekorištenja svjetloodbojnog prsluka ili retroreflektujuće opreme.

“Represivne aktivnosti imale su za cilj stvarno povećanje broja pješaka i biciklista koji poštuju saobraćajne propise, s posebnim akcentom na korištenje svjetloodbojnog prsluka, odnosno retroreflektujuće opreme, posjedovanje i korištenje uređaja za osvjetljavanje bicikla, kao i smanjenje broja pješaka i biciklista koji učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola”, saopšteno je iz PU Prijedor.

SRNA