Edukativna predavanja na temu nasilja u porodici

Centar za socijalni rad u saradnji s Policijskom upravom Prijedor i osnovnim školama u sklopu “16 dana aktivizma” organizovao je za roditelje učenika edukativna predavanja na temu “Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici”.

Dva takva predavanja danas su održana u Osnovnim školama u Trnopolju i Kozarcu. Predavanja imaju za cilj podizanje svijesti kod građana o ovoj problematici. Cilj je naravno i preventivno djelovanje. Dajana Stupar, stručni radnik Javne ustanove Centar za socijalni rad, kaže da je u prošloj godini ova ustanova registrovala 121 slučaj nasilja u porodici.

Nasilju nerijetko prisustvuju i maloljetne žrtve, najčešće ženska djeca stara od 6 do 14 godina. Bilo je 119 punoljetnih žrtava porodičnog nasilja između 31 i 50 godina. U nekoj statistici žene su najčešće žrtve muževa nasilnika, starosti između 31 i 58 godina.

Predavanja su održana u sedam osnovnih škola na području Prijedora. “16 dana aktivizma“ počelo je 25 novembra s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10 decembra, kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

M.Z./Kozarski