U Prijedoru su tokom prethodne godine rođene 734 bebe, što je za 56 manje u odnosu na 2017. godinu.

Broj umrlih je 1.305 i manji je za 79 u odnosu na 2017. godinu.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu Mensur Islamović kaže da je nastavljen trend pada nataliteta i da Prijedor već godinama bilježi negativan prirodni priraštaj.

“Kada gledamo ove podatke, više je umrlih u odnosu na rođene za 571 osobu. Broj vjenčanja je 492 i za 49 je manje u odnosu na 2017. godinu”, rekao je Islamović.

Prema njegovim riječima, nešto ohrabrujući su podaci o naknadnim upisima broja rođenih i vjenčanih po kojima je rođeno 397 beba, što je 83 više naknadno upisanih u odnosu na 2017. godinu.

“Broj vjenčanja prema tim podacima naknadnog upisa je 199, što je za 18 više u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče umrlih lica, kada govorimo o naknadnom upisu, upisano je 280, što je u odnosu na 2017. godinu za 48 lica više”, istakao je Islamović.

On je dodao da grad Prijedor provodi i podržava brojne aktivnosti i manifestacije radi podizanja nataliteta.

SRNA/RTRS