Sadašnji predsjednik KUD-a „Kozara“, Miljan Banović i ranije je obavljao tu dužnost u periodu od 1997. do 1999. godine. Povjerenje mu je sad poklonio Upravni odbor društva kojem je prezentovao određene ideje koje bi mogle unaprijediti rad KUD-a „Kozara“ koje datira od 1974. godine.

– Pokušaćemo da pomognemo društvu u smislu da ga omasovimo i podmladimo u svim sekcijama, od folklorne, do muzičke, dramske, recitatorske – najavio je Banović i istakao da je rad u društvu volonterski. KUD „Kozara“ trenutno broji oko 120 članova.

M.Z./Kozarski