U ovoj godini u planu je realizacija brojnih kapitalnih projekata kojima bi se trebala unaprijediti komunalna infrastruktura na području Prijedora, naročito kad je riječ o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kažu u gradskom Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovmsko-pravne poslove.

Postojeći vodovodni i kanalizacioni sistem rađen je u vremenu kad je grad bio daleko manji, pa su i potrebe stanovništva bile manje nego sadašnje. Da bi se građani, ali i Industrijske zone mogli priključiti na tu infrastrukturu mora doći do izmjene postojećih i izgradnje novih sistema – rekao je vršilac dužnosti načelnika ovog odjeljena Zlatko Ritan.

On je od projekata ove vrste, koji će se realizovati ovoj godini, izdvojio finalizaciju projekta “Crno vrelo”, MEG projekat kanallzaclonog sistema Čirkin Polje – Oriovača, rekonstrukciju vodovodne mrže u Ulici Ive Andrića, te izgradnju kanalizacione mreže za naselja Glavica 1,2,3 i 4. Pored ovih projekata, Ritan je naveo da se na proljeće može očekivati završetak hale za preduzeće “Kolektor, a u toku su pregovori oko zemljišta potrebnog za “Kalcedoniju”.

Ritan je dodao da očekuje da će se u narednom periodu razriješiti i pitanje odabira izvođača radova na održavanju puteva na području grada, koje zbog tenderskih procedura i žalbi na istu opterećuje Prijedor od prošle godine.

Z.J./Kozarski