Investiciono-razvojna banka Republike Srpske primila je dokumentaciju za dva pravna lica iz Arselor Mital grupe, ali nije dostavljen niti jedan dokument koji upućuje koje od njih treba da bude učesnik na aukciji za paket akcija Rudnika željezne rude Ljubija iz Prijedora, saopšteno je iz banke.

Reagujući na navode Arselor Mital grupe da su neopravdano spriječeni da učestvuju u aukciji, u IRB-u su naveli da su primili dokumentaciju od Arselor Mital holdinga iz Švajcarske i Arselor Mitrala SA iz Luksemburga.

“Analizom dokumentacije dostavljene za Arselor Mital holding konstatovano je da je ona formalno ispravna u skladu sa tačkom pet odluke o prodaji na berzi paketa akcija RŽR Ljubija, ali da to pravno lice ne ispunjava kvalifikacione kriterijume za učešće na aukciji s obzirom na to da je njegova registrovana djelatnost sticanje, upravljanje i prodaja učešća u preduzećima, a ne eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina”, pojasnili su u IRB-u.

Iz IRB ističu da su prihodi pomenute kompanije u 2017. godini iznosili 63,41 milion KM, što je manje od iznosa traženog kvalifikacionim kriterijumima.

“Analizom dokumentacije dostavljene za Arselor Mital SA utvrđeno je da nije potpuna u skladu sa tačkom pet odluke o prodaji na berzi paketa akcija RŽR Ljubija, ali je u produženom roku, dan prije isticanja, dostavljena nedostajuća dokumentacija na osnovu koje je konstatovano da to pravno lice ispunjava kvalifikacione kriterijume usljed čega mu je bez odgađanja izdata potvrda za učešće na aukciji”, napomenuli su u IRB-u.

Dodali su da je evidentno da Arselor Mital SA nije unio kupovni nalog za paket akcija RŽR Ljubija do isteka roka aukcije.

Aukcija za prodaju 64,99 odsto akcija RŽR Ljubija po početnoj cijeni od 2,0912 KM za jednu akciju koja je bila zakazana za danas na Banjalučkoj berzi nije bila uspješna.

Arselor Mital grupa saopštila je ranije da je razočarana zbog odluke IRB-a da ne prihvati Arselor Mital holding iz Švajcarske kao kvalifikovanog kupca, iako je dostavio potrebnu dokumentaciju i dokaze da ispunjava kvalifikacione kriterijume.

“Time je onemogućeno učestvovanje na aukciji koja je bila zakazana za danas. IRB nije dala nikakvo obrazloženje, niti razloge za neprihvatanje navedene kompanije kao kupca. U isto vrijeme, IRB je izdao potvrdu o ispunjenosti uslova Arselor Mital grupi, što je u suprotnosti sa zahtjevom i namjerom grupacije da kupovinu realizuje nominovana kompanija”, navedeno je u saopštenju Arselor Mital grupe.

Istaknuto je da je Arselor Mital grupa iskazala zainteresovanost za kupovinu akcija RŽR Ljubija i nominovala Arselor Mital holding, koji je dio ove grupe.

SRNA/RTRS