Direktor Fudbalskog kluba Rudar Prijedor Boro Obradović uputio je pismo upozorenja članovima uprave kluba, predsjedniku Radomiru Duki, te članovima Miranu Kolaru i Ranku Vučkoviću, koji je inače i član Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. Takođe, na spisku upozorenih je i sekretar Veljko Janjetović, a naš sajt ima ekskluzivitet da fudbalsku javnost u Prijedoru obavijesti o sadržaju ovog pisma.

U njemu, pod naslovom: “Informacija o nemogućnosti funkcionisanja rada u FK Rudar-Prijedor”, piše:

“Poštovani, u skladu sa članom 32. Statuta FK Rudar-Prijedor obavještavam vas da je paralisan rad u FK Rudar-Prijedor. Došlo je do suspenzije Ugovora o sportsko–poslovnoj saradnji OFK Rudar-Prijedor i FK Rudar-Prijedor.

Razlozi privremene suspenzije Ugovora su subjektivne prirode. Više puta sam razgovarao sa predsjednikom UO gospodinom Radomirom Dukićem, članom UO Miranom Kolarom i sekretarom-direktorom Veljkom Janjetovićem o problemima i rješavanju problema i stavljanju sistema u funkciju. Takođe, sekretar FK Rudar-Prijedor i istovremeno direktor OFK Rudar-Prijedor gospodin Veljko Janjetović se pismeno obratio UO tražeći održavanje sastanka i rješavanje privremene suspenzije Ugovora o sportsko–poslovnoj saradnji OFK Rudar-Prijedor i FK Rudar-Prijedor, međutim do sastanka nije došlo i ne znam da li će ga biti?

U vremenu privremene suspenzije Ugovora desili su se ishitreni potezi, prijava policiji sa optužbom za kriminalnu radnju, otuđenje pečata itd. Što samo šteti Rudaru i svima u Rudaru.

Informišem vas i upozoravam, član 32. da dosadašnje sjednice UO nisu održane u skladu sa Statutom član 26, stav 4. i odnose se na prisustvo sekretara i vođenje zapisnika na sjednicama UO.

Informišem vas i upozoravam, član 32. da Odluka o imenovanju predsjednika UO nije izvršena. U sudskom registru nije izvršena promjena ovlaštenog lica, još uvijek nije izbrisan Dalibor Majkić, a upisan Radomir Dukić.

Zbog toga nisam u mogućnosti dostaviti dokumentaciju Fudbalskom savezu, nagovijestili su sankcije, takođe i Sudu za sporove koji se vode.

Napominjem i za legitimitet do sad donešenih odluka UO. Tražim hitan sastanak sa svim članovima UO i sekretarom u cilju rješavanja navedenih problema.”

Juče se fudbalskom čaršijom u Prijedoru pojavila (dez)informacija da je predsednik Upravnog odbora Rudar Prijedora Radomir Dukić podnio ostavku.

prijedor24h