Regulatorna agencija za komunikacije nije objasnila zbog čega je donijela odluku raspisivanju javnog poziva za operatera multipleksa C, iako za to nemaju zakonskog uporišta. Ekspertski tim Јavnih RTV servisa u BiH ali i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske protive se ovakvoj odluci RAK-a kojoj su zbog toga uputili i primjedbe. Naveli su da je tako RAK sebi za pravo uzeo da bude izvršna i zakonodavna vlast bez saglasnosti Savjeta ministara.

Zbog kašnjenja u procesu digitalizacije Regulatorna agencija za komunikacije BiH posegnula je za pravilnicima i odlukama koje nisu u skladu sa zakonom. Svima je jasno, osim izgleda RAK-u, da je Savjet ministara nadležan za kreiranje politika u oblasti komunikacija, a ona samo za njihovo provođenje.

Nakon što su se u Agenciji oglušili na primjedbe Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i ekspertskog tima RTRS-a, BHRT-a i Federalne televizije, zbog donošenja sporne odluke, sada su to uradili i na naša pitanja. Da li RAK ima pravo da upravlja, i trećim licima dodjeljuje državni resurs, iz ove agencije samo šturo odgovaraju.

“Imajući u vidu da za potrebe priloga koji je emitovan u RTRS Dnevniku 2 od 7. 2. 2019. godine niste tražili stav Regulatorne agencije za komunikacije, smatramo da bi naknadno iznošenje stavova o ovoj temi bilo kontraproduktivno za širu javnost. Izražavamo spremnost da putem dijaloške emisije u programu uživo iznesemo stavove o ovoj temi”, navedeno je iz Regulatorne agencija za komunikacije BiH.

Šira javnost bi voljela znati zbog čega je RAK uz podršku Savjeta Regulatorne agencije u kojem, podsjećamo, sjede i predstavnici iz Republike Srpske, donio spornu odluku, iako ona nije ni u skladu sa Strategijom o prelasku sa anlagonog na digitalni signal. Tim više što je Savjet ova agencija u tehničkom mandatu još od prošle godine. Odluke od strateškog značaja, koje bi mogle da imaju dalekosežne posljedice, ne bi trebalo na prečac da donosi, kažu stručnjaci.

“Ne može se nešto radiuti na silu i preferirati privatne televizije, uz dušno poštovanje svih, na račun javnih servisa a javni interes su tri javna RTV servisa u ovoj državi. U svim preporukama komiteta ministara Savjeta Evrope kaže se da javni RTV servisi moraju da imaju centralnu ulogu u procesu digitalizacije”, istakao je Zdravko Šavija, član ekspertskog tima RTRS-a.

Upravo ta pozicija, spornom odlukom RAK-a im je oduzeta. Јavni RTV servisi već su pristali da multipleks A mogu da koriste i druge medijske kuće u BiH, tako da aktiviranje multipleksa C nema logike, kaže Šavija. To u praksi znači da Regulatorna agencija stvara prostor privatnim kompanijama da rade posao javnih servisa. Državna dobra, u ovom slučaju frekvencije, pokušavaju da se dodijele privatnom sektoru, zaključak je u primjedbama Ekspertskog tima. Odluke o raspisivanju javnog poziva za operatera multipleksa C samo će dovesti u zabludu sve one koji se na taj poziv prijave, tvrdi Šavija.

“Taj pravilnik nije u skladu sa strategiom koju je donio Savjet ministara”, dodao je Šavija.

RAK se oglušio i na negativno mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, u kojem traže da se sporna odluka povuče iz procedure. Kao razlog navode nepostojanje zakonskog okvira za njeno donošenje kao i da nije u skladu sa Strategijom o prelasku sa analognog na digitalni signal.

“Nije nam jasno zbog čega je ova odlulka donesena ovako ishitreno i na prečac”, smatra Dijana Obradović, pomoćnica ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Parlament Srpske još krajem septembra 2017. godine usvojio je zaključak kojim se od svih srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama zahtijeva da zaštite imovinu RTRS-a. Uprkos tome, reagovanje srpskih predstavnika u Sarajevu, pa čak i onih koji rade u Regulatornoj agenciji, do sada je izostalo.

RTRS