Sutra, sa početkom u 10 časova, zakazana je 22. sjednica Skupštine grada Prijedora, na kojoj će odbornici raspravljati o ukupno 18 tačaka dnevnog reda. Sam početak je rezervisan za aktuelni čas i odbomička pitanja. Takođe, biće predstavljen Prijedlog programa rada skupštine za 2019. godinu. Informacija o pružanju pravne pomoći u prošloj godini, kao i o relizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima. Pred odbornicima će se naći prijedlog Odluke o visini boravišne takse za ovu godinu, kao i prijedlog Odluke o osnivanju organizacionih jedinica JU Dječiji vrtić “Radost“. Takođe, biće predstavljna i informacija o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umlih u prošloj godini, a biće riječi i o izmjenama u radnim tijelim skupštine, budući da su u skupštinske klupe na prošlom zasjedanju ušla tri nova odbornika.

Dnevni red 22. sjednice Skupštine grada Prijedora

Z.J./Kozarski