Osim redovnih gostujućih izložbi posjetioci u muzeju mogu vidjeti i dvije stalne postavke, arheološku i etnološku.

RTRS/prijedor24h