Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za bankarstvo RS da od komercijalnih banaka prikuplja jedinstvene matične brojeve.

ABRS je, takođe, naređeno da obriše i uništi sve do sada prikupljene JMB klijenata, koje su joj banke dostavile putem obrazaca za dostavljanje izvještaja o poslovanju, potvrdili su za Srpskainfo u AZLP.

– Nesporno je da ABRS ima zakonom propisanu nadležnost da vrši kontrolu i nadzor rada i zakonitosti poslovanja banaka. Međutim, neprihvatljivo je i protivno pozitivnim zakonskim propisima da zahtijeva da joj komercijalne banke, prilikom dostavljanja izvještaja o poslovanju putem obrazaca, dostavlja i JMB klijenata – naglašavaju u AZLP.

Obrasci

Objašnjavaju da Zakon o ABRS ne propisuje nadležnost i osnov za prikupljanje i obradu JMB klijenata komercijalnih banaka putem pomenutih obrazaca.

– Banke i druge finansijske organizacije dužne su da sprovodie mjere identifikacije i praćenja klijenta, pri tome vodeći računa da je način na koji se vrši identifikacija fizičkih osoba propisan članom 10. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.  Nesporno je da ABRS ima zakonom propisanu nadležnost da vrši kontrolu i nadzor rada i zakonitosti poslovanja banaka. Međutim, neprihvatljivo je i suprotno pozitivnim zakonskim propisima da zahtijeva da joj komercijalne banke prilikom dostavljanja izveštaja o poslovanju, putem obrazaca, dostavlja i JMB klijenata – naglašavaju u ALZP.

Korekcije

Iz ABRS poručuju da su, na osnovu rješenja ALZP, već korigovali određene izvještajne obrasce koji su sadržavali JMB.

– ALZP je svoje rješenje zasnovala na odredbi Zakona o jedinstvenom matičnom broju koja propisuje da se u dokumenta, evidencije i javne isprave upisuje JMB samo ako je to zakonom izričito propisano. Svi podaci sadržani u izvještajima koje banke dostavljaju ABRS koristili su se, i sada se  koriste, isključivo u svrhu obavljanja nadležnosti utvrđenih Zakonom o ABRS i Zakonom o bankama RS, te ostalim propisima relevantnim za ovu oblast – naglašavaju u ABRS.

Sve više prekršaja

Podsjetimo, ALZP je u prošloj godini primila 96 prigovora građana na zloupotrebu ličnih podataka, te izdala 15 prekršajnih naloga, što je više nego prethodnih godina.

Zaprijećena kazna za zloupotrebu ličnih podataka kreće se od 100 do 100.000 KM, a u prošloj godini izdata je najveća kazna u iznosu od 10.000 KM. Najviše prekršajnih naloga otišlo je na račun banaka, zato što su građanima prilikom plaćanja računa tražile jedinstveni matični broj.

Srpskainfo