Agenda 21

Na konferenciji UN o Održivom razvoju, koja je održana od 3. do 14. juna 1992. u Brazilu (Rio de Žaneiro), donesen je strateški dokument pod nazivom Agenda 21 (Plan za 21. vijek).

Osnovna ideja ovog dokumenta saopštena u samom uvodu je smanjenje svjetske populacije u toku 21. vijeka.

Načini realizacije ovog plana definisani su u narednim poglavljima ovog dokumenta. Na kraju dokumenta, u zaključku, definisani su načini globalnog finansiranja ovog eugenističkog projekta od strane globalnih ekonomskih instituicija, a putem projekata pod nazivom „Izgradnja kapaciteta“.

Najznačajnija su dva poglavlja, i to 5 i 6. Sadržaj ovih poglavlja u najkraćim crtama sastoji se u sljedećem:

  • Uključivanjem žena u visoko obrazovanje skratiti period fertiliteta kod žena i tako odgoditi rađanje prvog djeteta te smanjiti broj ukupno rođene djece po svakoj ženi pojedinačno (deset najobrazovanijih nacija na svijetu ima stopu prirodnog priraštaja manju od 2).
  • Razvijati programe zaštite reproduktivnog zdravlja žena koji će biti u funkciji skrivene negacije istog (uporedo sa sve većom razvijenošću sistema zaštite reproduktivnog zdravlja žena raste broj najtežih oboljenja reproduktivnih organa žena).
  • Promovisati idelogije nerađanja (feminizam, LGBT i slično). Pod okriljem borbe za poboljšanje društvenog položaja žena promovisati ideju o ekonomskoj samostalnosti žena kako bi se povećao stepen razvoda brakova i smanjio stepen sklapanja brakova.
  • Pod okriljem borbe za ravnopravnost polova promovisati ideju o povećanom učešću žena u politici kako bi se posredstvom individualizma kao obavezujuće socijalne norme i iz njega proishodećeg lažnog karijerizma izazvalo odsustvo adekvatne roditeljske brige prema potomstvu te izazavalo latentno razaranje porodice.
  • Razvijati prenatalnu medicinu i eksperimentalne oblike medicine u zemljama Trećeg svijeta kako bi se zdravlje populacije svelo na nivo neophodan za trajnu zavisnost od farmakološke industrije.

(Nemanja Đukić, profesor sociologije na Univerzitetu u Banjaluci)

Preporuka

Zlo da nije veresije
views 137
Jedna četvoročlana porodica u Srpskoj, koja preživjava od dvije plate iz realnog sektora, za hranu dnevno na raspolaganju ima svega 13 maraka. Dakl...
Pretposljednji čin
views 97
Ni u trenutku okončanja rata BiH nije bila podijeljena kao sada. U jesen 1995. osjećalo se olakšanje, sreća, kraj nečeg zlog. Ali, euforija je bila...
Od impulsa do struje
views 253
“I premijer RS Aleksandar Džombić je upoznat s tim da je sudski postupak protiv mene bio politički motivisan.” Bio je ovo komentar tadašnjeg minist...
Imam preča posla
views 36
„Porodica se danas optužuje za brojne nedostatke i probleme, a istovremeno se ne zna ni koje vrijednosti treba da zagovara i da prenosi djeci“. U ovoj...
Pravi krivci
views 176
Situacija je, dakle, sledeća – neki beli suprematist, neonaci, ultra šta već (dopišite ovde) je na Novom Zelandu u mestu Christchurch upao u džamiju u...
Sarajevska iluzija da NATO postoji da bi branio mu...
views 31
Šta će Bošnjacima NATO ako SAD garantuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH, pita profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Aleksanda...