Agenda 21

Na konferenciji UN o Održivom razvoju, koja je održana od 3. do 14. juna 1992. u Brazilu (Rio de Žaneiro), donesen je strateški dokument pod nazivom Agenda 21 (Plan za 21. vijek).

Osnovna ideja ovog dokumenta saopštena u samom uvodu je smanjenje svjetske populacije u toku 21. vijeka.

Načini realizacije ovog plana definisani su u narednim poglavljima ovog dokumenta. Na kraju dokumenta, u zaključku, definisani su načini globalnog finansiranja ovog eugenističkog projekta od strane globalnih ekonomskih instituicija, a putem projekata pod nazivom „Izgradnja kapaciteta“.

Najznačajnija su dva poglavlja, i to 5 i 6. Sadržaj ovih poglavlja u najkraćim crtama sastoji se u sljedećem:

  • Uključivanjem žena u visoko obrazovanje skratiti period fertiliteta kod žena i tako odgoditi rađanje prvog djeteta te smanjiti broj ukupno rođene djece po svakoj ženi pojedinačno (deset najobrazovanijih nacija na svijetu ima stopu prirodnog priraštaja manju od 2).
  • Razvijati programe zaštite reproduktivnog zdravlja žena koji će biti u funkciji skrivene negacije istog (uporedo sa sve većom razvijenošću sistema zaštite reproduktivnog zdravlja žena raste broj najtežih oboljenja reproduktivnih organa žena).
  • Promovisati idelogije nerađanja (feminizam, LGBT i slično). Pod okriljem borbe za poboljšanje društvenog položaja žena promovisati ideju o ekonomskoj samostalnosti žena kako bi se povećao stepen razvoda brakova i smanjio stepen sklapanja brakova.
  • Pod okriljem borbe za ravnopravnost polova promovisati ideju o povećanom učešću žena u politici kako bi se posredstvom individualizma kao obavezujuće socijalne norme i iz njega proishodećeg lažnog karijerizma izazvalo odsustvo adekvatne roditeljske brige prema potomstvu te izazavalo latentno razaranje porodice.
  • Razvijati prenatalnu medicinu i eksperimentalne oblike medicine u zemljama Trećeg svijeta kako bi se zdravlje populacije svelo na nivo neophodan za trajnu zavisnost od farmakološke industrije.

(Nemanja Đukić, profesor sociologije na Univerzitetu u Banjaluci)