Dreković negirao krivicu (VIDEO)

Ratni komandant Četvrtog korpusa tzv. Armije BiH general Ramiz Dreković izjasnio se, u Sudu BiH, da nije kriv za ratni zločin nad srpskim civilima u Kalinoviku, tokom ljeta 1995. godine. Tužilaštvo ga tereti da je izdao naređenje za granatiranje Kalinovika. U jednom od artiljerijskih napada poginula je petnaestogodišnja Stanislava Koprivica i ranjeno još petoro vršnjaka, koji su se vraćali iz škole.

– Časni sude, nisam kriv ni po jednoj tački optužnice – rekao je Dreković.

Negiranje krivice jedino je ostalo ratnom bošnjačkom generalu jer ga optužnica teško tereti da je kao komandant 4-tog korpusa izdao direktnu naredbu za granatiranje Kalinovika. Na nesreću, jedna granata pala je pred osnovce koji su krenuli po svjedočanstva. Trećeg juna 1995. godine Milka Koprivica posljednji put je vidjela kćer Stanislavu.

– Mene zovu i kažu Stanislava poginula. Voljela bi znati ko je bacio granatu i ko je naredio. Moglo je poginuti više djece. Na sreću nije, a na moju nesreću poginulo je moje dijete – izjavila je majka ubijene Stanislave Koprivice, Milka Koprivica.

Od iste granate teško je ranjena Dušanka Aškraba, danas 80 odsto invalid. Puka sreća da nije bilo više ubijenih. Dušanka se nada da pravda neće zakasniti.

– Mislim da je stvarno vrijeme da neko odgovora, pogotovo za djevojčicu od 15 godina. Zašto ona nije mogla da živi, ne razumijem, zašto se to moralo desiti? – istakal je Aškrabova.

Mitar Sladoje prvi je pružio pomoć stradalim učenicima. Nije mu jasno zašto su djeca i civili bili vojni ciljevi za tzv. ARBiH. Ne vjeruje da ima pravde i kazne za zločine nad Srbima.

– Јednostavno ne vjerujem da ima pravde. Vrijeme prolazi, blijede sjećanja, a i ti koji su granaitarli i naredili su možda našli način da se zaštite – dodao je bivši direktor Osnovne škole u Kalinoviku Mitar Sladoje.

Smrtonosna granata ispaljena je sa položaja 450-te lake brigade iz sastava Četvrtog korpusa, kojim je komandovao Ramiz Dreković. Istragom se došlo i do posade topa koja je sa položaja u Bjelimićima, opština Konjic, po naredbi pretpostavljenih granatirala Kalinovik. Odbrana optuženog kaže da će dokazati da Dreković nije kriv.

RTRS