U cilju poboljšanja rada Gradske uprave, na zvaničnoj WEB stranici Grada Prijedora kako smo i najavili puštanjem novog sajta krenuli smo sa realizacijom e-Uprave.

Dakle, kreirani su servisi putem kojih građani imaju mogućnost “komunikacije” sa Gradskom upravom.

Naša prva obaveza je da Grad Prijedor predstavimo u skladu sa vrijednostima koje predstavlja i o sebi gradi u javnosti.

Želimo da pokažemo da se u Grad kontinuirano ulaže i da smo spremni među prvim Gradovima u regiji da izađemo sa idejom SMART CITY.

Za građane svakako najveća dobit jeste ušteda u vremenu koje je potrebno da se dobije određena usluga. Povezivanjem informacionih sistema smanjili bismo broj potrebnih papira i samim tim ubrzali sistem, uz informatizaciju koja uvijek podrazumijeva optimatizaciju procesa, tako da su sada i sami procesi efikasniji.

Na kraju, svako može da pokrene uslugu u trenutku kada mu odgovara, što nas i dovodi do vizije e-Uprave: na “vašem-našem” virtuelnom šalteru uvijek ste prvi.

Predloženi koncept u potpunosti je orijentisan prema Građaninu i stavlja ga u centar svih procesa sa ciljem podizanja kvaliteta zivota u gradu

Prednosti e-Uprave: Gradska uprava bliža i otvorenija prema građanima, lakši pristup informacijama kao i sami tok realizacije postupaka koje vodi Gradska uprava, mogućnost građana da iznesu svoja mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju, smanjenje troškova i ostvarivanje prava da stranica sadrži e-Upravu u okvirima donesenih zakona i na takav način olakša bolji pristup ljudima, kako onima u Gradu Prijedoru, tako i onima u inostranstvu.

http://euprava.prijedorgrad.org

INFO PULT

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije o obrazcima, prijavama, uvjerenjima i zahtjevima koje podnosite Gradskoj upravi, isti su pobrojani po organizacionim jedinicama. Pored formulara u PDF formatu koji možete ištampati i popuniti, u pregledu se jasno vidi naziv postupka, rok za izdavanje, pravo na žalbu, kao i detaljan opis neophodne dokumentacije, administrativne takse i naknada, pravni osnov, opis postupka, kao i odgovorne osobe koje će obraditi Vaš predmet i njihovi telefoni i mail adrese.
Postupci se mogu potražiti selektivno po padajućim menijima birajući određene ponuđene uslove.

Nadamo se da ćemo Vam na ovaj način sradnju učiniti bržom i efikasnijom.
Detaljnije na: http://www.prijedorgrad.org/sr-BA/euprava-infopult.html

VIRTUELNI MATIČAR

Lica čije se matične knjige vode u Gradu Prijedoru, mogu putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici dobijati: izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu, kao i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju. Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u Vašem zahtjevu.
Detaljnije na: http://prijedorgrad.org/sr-BA/virtuelni-maticar.html

48 sati
Poštovani građani, putem ovog servisa možete prijaviti komunalne probleme u Vašoj okolini koji se odnose na: saobraćaj, javne povrđine, vodovod, kanalizaciju, odlaganje smeća, probleme etažnih zajednica, nepropisno držanje životinja i kućnih ljubimaca, nepridržavanje reda u radu privrednih subjekata i ostali problemi u nadležnosti Gradske uprave.
Na podnešene prijave, nadležne službe Gradske upravesu dužne u roku od 48 sati da preduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne i ukoliko građani žele, mogu dobiti povratnu informaciju.
Detaljnije na: http://www.prijedorgrad.org/sr-BA/gradsko-oko-48h.html

prijedorgrad.org