Pred Sudom BiH danas će biti nastavljeno suđenje komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Na proteklom ročištu 13. februara svjedok odbrane Vahid Karavelić izjavio je da je komandant korpusa bio dužan da od Generalštaba zatraži odobrenje za upotrebu sile, ukoliko bi dobio informacije da neke od njemu potčinjenih jedinica čine ratne zločine i ne poštuju lanac komandovanja.

Karavelić, koji je u ratu bio na funkciji zamjenika, a kasnije i komandant Prvog korpusa takozvane Armije BiH, pojasnio je da je tokom rata imao dosta problema sa rukovođenjem i komandovanjem jedinica, ali da su mu najveće probleme stvarali dijelovi Devete i Desete brigade, kojima su komandovali Ramiz Delalić Ćelo i Mušan Topalović Caco.

Na istom ročištu Tužilaštvo je pokazalo i dokument koji je sačinjen 4. oktobra 1995. godine, koji je potpisao Mahmuljin, a u kome se Generalštabu predlaže da se odred “El mudžahedin” preuredi i preimenuje u Oslobodilačku brigadu.

Optužnica tereti Mahmuljina da, kao komandant Trećeg korpusa, u čijem je sastavu djelovao i odred “El mudžahedin”, ništa nije preduzeo da spriječi zločin pripadnika ovog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće tokom 1995. godine.

SRNA/RTRS