U ruralnim područjima 90 odsto omladinskih organizacija

U Prijedoru je potrebno javno podsticati i finansijski podržati formiranje novih urbanih organizacija koje bi se bavile pitanjima mladih, budući da sadašnju strukturu omladinskog sektora čine 90 odsto ruralne, a tek deset odsto organizacije koje djeluju u gradskoj zoni, stav je Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.
Osim ove neravnoteže u odnosu selo-grad, iz informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora podržanih iz gradskog budžeta u prošloj godini vidljiva su još dva trenda: gotovo polovina aplikanata je odbijena zbog formalnih nedostataka, a u odnosu na prethodne godine znatno je veća zastupljenost neformalnih grupa u odnosu na registrovane organizacije.

Unapređenje omladinskog sektora je moguće tako da se su svim preuređenim domovima kulture obezbijedi prostorija za mlade, da se putem medija pozovu mladi da se uključe u osmišljavanje omladinskih manifestacija, da se podrži formiranje omladinskih organizacija koje bi organizovale takve manifestacije, da se medijski afirmišu projekti omladinskih organizacija, da se utiče na kulturu pisanja i aplikacija i izvještaja i da se poboljša komunikacija neformalnih grupa mladih, prvenstveno učenika srednjih škola i profesora, sa nadležnim odjeljenjem i Omladinskim savjetom grada Prijedora.

Novina u radu omladinskog sektora je i uspostavljanje kancelarije za mlade u prostorijama Omladinskog savjeta gjde su mladima na raspolaganju predstavnici gradske uprave i Omladinskog savjeta.

“Na ovaj način nastoji se sinergijskim djelovanjem svih mehanizama omladinskog rada olakšati pristup svim mladima koji žele da se aktivno uključe u razvoj omladinskog sektora. Prostor je veoma aktivan u organizovanju radionica, okruglih stolova i različitih kurseva. Svi mladi koji su zainteresovani za bilo kakav vid kreativnog rada, edukacije ili običnog druženja, imaće cjelodnevni pristup ovoj kancelariji”, navodi se u informaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.

Na konkurs za dodjelu novca iz gradskog budžeta za projekte o pitanjima mladih prijavljeno je 26 prijedloga, gdje je 12 aplikanata odbijeno zbog formalnih nedostataka. Za 14 odobrenih projekata izdvojeno je 38.410 KM, i to za projekte osam registrovanih organizacija i za šest neformalnih grupa.

Zbog organizacionih problema neformalna grupa učenika prijedorske muzičke škole nije realizovala svoj odobreni projekat, tako da je konačan broj realizovanih projekata 13 ili polovina od ukupnog broja prijavljenih.

Među njima, narativne i finansijske izvještaje o realizovanim projektima i utrošku sredstava nisu dostavile dvije neformalne grupe – “Snaga volje” /2.900 KM/ i “Usmjerimo mlade” /1.405 KM/ niti su u informaciji navedena imena odgovornih lica u ovim grupama.

U budžetu grada Prijedora za 2019. godinu za programe omladine i pitanja mladih namijenjeno je 52.131 KM, za šta će javni poziv biti raspisan na proljeće.