Crna Gora: Državni službenici mogu da nose hidžab

Ministarstvo javne uprave Crne Gore saopštilo je da se nošenjem hidžaba i brojanica “ne narušava Etički kodeks državnih službenika i namještenika i da to ne predstavlja neprikladno odijevanje, niti može dovesti u sumnju nepristranost i neutralnost u vršenju poslova državnog službenika”.

U saopštenju Ministarstva, povodom različitih interpretacija i tumačenja u javnosti odredaba Etičkog kodeksa koje se odnose na izražavanje vjerskih obilježja državnih službenika i namještenika u državnim organima, ističe se da je Etički kodeks urađen u skladu sa najboljom praksom zemalja EU i država regiona, a standardi odijevanja na radu u državnim organima Crne Gore usklađeni sa najboljim evropskim praksama.

Međutim, u saopštenju se podsjeća da, “na osnovu Etičkog kodeksa, državni službenik mora biti prikladno i uredno odjeven i načinom odijevanja ne smije izražavati političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova”.

– To u svakom konkretnom slučaju cijeni starješina državnog organa, u skladu sa standardima odijevanja koje svojim aktom propisuje – navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva konstatuju da “u skladu sa tim, nošenje hidžaba, brojanice i slično samo po sebi ne predstavlja neprikladno odijevanje u smislu Etičkog kodeksa, niti može dovesti u sumnju nepristranost i neutralnost u vršenju poslova državnog službenika”.

SRNA/RTRS