“Njegovati dejtonske principe kompromisa radi očuvanja mira”

Veterani službi bezbjednosti Republike Srpske smatraju da treba njegovati dejtonske principe kompromisa radi očuvanja mira, dugoročne bezbjednosti i stabilnosti, kao i radi eliminisanja bezbjednosnih rizika od unitarističkih i separatističkih težnji, nacionalne i vjerske podijeljenosti, te spoljnih uticaja djelovanja obavještajnih službi i njihovih marioneta.

U zaključcima foruma “Bezbjednosne implikacije političke i institucionalne /zlo/upotrebe deklaracija, rezolucija, memoranduma, referenduma” održanog u Banjaluci, Udruženje veterana službi bezbjednosti Srpske ukazuje da strane obavještajne službe i njihove marionete, radi ostvarivanja svojih interesa, nakon propagandno-medijske pripreme mogu izazvati incidente ili sukobe.

Veterani upozoravaju na katastrofalne posljedice geopolitičkih islamističkih programa koji se, s ciljem širenja radikalnog islamizma na prostoru Balkana, ali i širom svijeta, sprovode pod uticajem Islamske deklaracije, Deklaracije o ratu protiv okupacije svetih mjesta, kao i drugih sredstava ideološke obuke.

U zaključcima sa foruma veterani podsjećaju da su ovi ideološki priručnici “romantičarskog pogleda na islam” poslužili kao praktični vodič Aliji Izetbegoviću i SDA za propagandni, politički i organizacioni rad na islamizaciji muslimana kako bi u BiH, nakon dostizanja apsolutne većine naroda koji čine muslimani-vjernici, bila uspostavljena islamska vlast.

Veterani podsjećaju da je SDA poslije prvih višestranačkih izbora, 1991. godine na zatvorenom sastanku Izvršnog odbora definisala ilegalne i neustavne pravce djelovanja koji su doveli do paravojnog organizovanja Zelenih beretki, terorističke organizacije Ševa, formiranja Savjeta za nacionalnu odbranu, takozvane Patriotske lige i usvajanja Direktiva za odbranu suvereniteta BiH.

Na tom sastanku je SDA, osim ostalih mjera, predvidjela izvođenje vojnih operacija protiv neprijatelja BiH, odnosno tadašnjeg SDS-a i ekstremnih snaga HDZ BiH – za koje je na izborima glasala većina Srba i Hrvata.

Veterani podsjećaju da je na neustavan način 29. februara i 1. marta 1992. godine održan referendum o nezavisnosti nakon kojeg su SAD i Evropska zajednica, uprkos svojoj Deklaraciji od 10. marta 1992. godine, odlučile da priznaju BiH kao nezavisnu i samostalnu zemlju.

Veterani ističu da je, uprkos propagandnoj zloupotrebi Načertanija, Memoranduma SANU i rezolucija koje su donosili politički predstavnici srpskog naroda u BiH, još od Kutiljerovog mirovnog plana, na principima federalizma došlo do zaključenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i međunarodnog priznanja Republike Srpske, kao federalno-političke jedinice koja je jedina u BiH nastala kao izraz demokratske volje i borbe njenih građana.

– Pojava Memoranduma /BOING/ i drugih analiza društveno političkih prilika ukazuju da u BiH kroz model `građanske države` i dalje postoje unitarističke i centralističke ideje kojima se Srbima prije međunarodnog priznanja BiH /po stavovima Arbitražne komisije koja je tražila i od nelegitimnih instituicija SR BiH dobila garancije/, a sada Hrvatima nude prava koje imaju nacionalne manjine – ukazuju veterani.

Memorandum Boing navodno je nastao u junu 1999. godine, a prema onom što piše u dokumentu njegov idejni tvorac je Bošnjački institut “Adil Zulfikarpašić”.

Prema portalu Dnevnik.ba, koji je nedavno objavio tekst ovog memoranduma, riječ je zapravo o platformi za razvoj bošnjačke unitarističke i centralističke ideje kojom se Hrvati u BiH pretvaraju u nacionalnu manjinu.

SRNA/RTRS