U Prijedoru održana konferencija “Energentski dani” (VIDEO)

– U Prijedoru je danas održana konferencija “Energetski dani”, dio projekta “Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike”, koji se realizuje u gradovima Prijedoru i Zenici i opštini Gračanica.
Projekt-menadžer Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda” Boris Srdić izjavio je novinarima da su teme konferencije bile bazirane na upotrebi obnovljivih izvora energije u malim i srednjim preduzećima i promocija energetske efikasnosti.

“U narednom periodu u planu je izrada softvera koji će pratiti proces proizvodnje sa aspekta potrošnje energije”, istakao je Srdić.

On je pojasnio da softver, zahvaljujući unošenju određenih parametara, računa da li je po jedinici proizvoda potrošeno više ili manje energije, u odnosu na neke očekivane prosjeke, te se na osnovu dobijenih podataka može vršiti nivelacija postojeće potrošnje energije.

Načelnik gradskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Rade Rosić smatra da je projekat “Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike” od velikog značaja.

“Na ovoj konferenciji smo razmijenili primjere dobre prakse, kao i politike energetske efikasnosti na lokalnom nivou i iz okruženja, kao i o budućim aktivnostima iz predmetne oblasti, a koje bi mogle biti od interesa subjektima različitog karaktera sa područja grada Prijedora”, rekao je Rosić.

Rosić je najavio izradu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena grada.

Projekat sufinansira EU u okviru zajedničkog programa EU i Vlade NJemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU “Prolokal”, a njegova vrijednost je oko 140.000 KM.

RTRS/prijedor24h

Foto: Kozarski