“Vlada Srpske da što hitnije riješi status RŽR Ljubija”

Udruženje malih akcionara RŽR Ljubija upozorilo je Vladu Srpske da što hitnije riješi status ovog rudnika, jer, kako navode, prijeti opasnost da 800 radnika Mitala uskoro ostane bez posla.

U saopštenju, koje su uputili medijima, mali akcionari navode, da korporacija Mital ubrzano eksploatiše rudu na kopu Omarska, što može trajati najviše dvije godine.

Zbog toga, ističu, Vlada hitno mora donijeti odluku o odabiru partnera za pokretanje proizvodnje na kopovima Rudnika Ljubija, kako bi se sačuvala radna mjesta.

RTRS