Informacija da se u selu Јasenovi Potoci, između Mrkonjić Grada i Glamoča, nalazi divlja deponija medicinskog otpada, uznemirila je javnost u ovom dijelu Srpske. Kao mjesto na kojem je deponija smještena naveden je napušteni rudnik boksita Ljubičina dolina. Nadležne inspekcije, međutim, zbog visokog snijega nisu mogle prići spornoj lokaciji.

Kopovima predratnog rudnika Ljubičina dolina, tokom rata i okupacije ovog kraja, hrvatske snage dale su drugu namjenu. Rudnik je pretvoren u ilegalno odlagalište medicinskog otpada iz tamošnjih bolnica. Rade Simić, jedan od prvih povratnika u Јasenove Potoke, ističe da je po povratku u mjesto, medicinski otpad zaticao svuda.

Sudeći prema fotografijama dostupnim javnosti, u ovom rudniku ponovo se pojavila ilegalna deponija medicinskog otpada. Mještani kažu da o tome ne znaju ništa.

– Nisam čuo poslednjih dana ništa, i tim pravcem slabo idem pješke, pa ne znam ništa o tome – kaže Simić.

Teren je danas obišao republički farmaceutski inspektor, kao i inspekcije iz Mrkonjić Grada, međutim, zbog visokog snijega i neprohodnog puta, pristup rudniku bio je onemogućen. Iz republičkog Inspektorata poručili su da će nova inspekcija biti obavljena čim se za to steknu uslovi.

Ukoliko se informacija o postojanju visokotoksičnog otpada ispostavi kao tačna, mogla bi da predstavlja veliki ekološki problem. Posebno zabrinjava činjenica da se samo nekoliko kilometara odavde nalazi izvor rijeke Sane.

Sve će biti mnogo jasnije kada se snijeg otopi. U međuvremenu, nadležne službe preduzeće sve korake kako bi se suzbili potencijalni rizici po životnu sredinu, a posebno po zdravlje stanovništva.

– Naš krajnji cilj je da zajedno sa lokalnom samoupravom iznađemo najbrže i najefikasnije rješenje da se u najkraćem roku realizuju mjere na iznalaženju i uklanjanju deponije i saniranju samog područja, što je u dijelu nadležnosti ovog organa, a naravno očekujemo i da će istražni organi realizovati aktivnosti na pronalaženju počinioca ovog djela – kaže Dušanka Makivić, portparol republičkog Inspektorata.

Prema Zakonu, proizvođač ili vlasnik dužan je da snosi troškove sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja ove vrste otpada, i to na propisan način. Međutim, kada vlasnik otpada nije poznat, troškove uklanjanja otpada snosiće lokalna samouprava.

RTRS