Zima je, sudeći na osnovu temperatura i vremenske situacije prošla ali potreba za ogrevnim drvetom još nije. Potvrđuje to, svojim primjerom, biciklista na gradiškim ulicama koji je na ovo prevozno sredstvo natovario kubik ogrevnog drveta.

Pod nesvakidašnjim teretom gume su poprilično popustile ali je za snalažljivog biciklistu iz Gradiške veći problem balansiranje i upravljanje prilikom prelaska ceste.

– Bicikl je veoma upotrebljiv jer osim prevoza ljudi na njega mogu da se natovare mnoge, različite stvari. Može vući prikolicu, prevoziti svakojaku robu a iz ovog primjera je jasno da služi i za prevoz ogrevnog drveta – kažu sagovornici portala „Srpskainfo“ komentarišući ovog biciklistu.

Srpskainfo