Oko 400.000 korisnika usluga interneta uskraćeno za zakonsku zaštitu? (VIDEO)

Prema našim RTRS-a, blizu 400.000 korisnika usluga interneta ili fiksne telefonije u BiH uskraćeno je za zakonsku zaštitu kad je riječ o mogućoj zloupotrebi presretanja informacija.

Komentar na ove tvrdnje duže od mjesec dana, bezuspješno, RTRS čeka od Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

A ta agencija je u analizi označena kao najodgovornija za moguće ugrožavanje prava velikog broja korisnika telekomunikacionih usluga.

Prema saznanjima RTRS-a, bez zakonske zaštite je oko 380 hiljada korisnika interneta i fiksne telefonije. Opremu za zakonito presretanje, koja između ostalog, služi i za sprečavanje ili otkrivanje krivičnih djela, dužan je da obezbijedi operater prije nego što zatraži licencu za rad od Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ta institucija javnost je uskratila za odgovore na sljedeća pitanja:

– Da li je tačno da ste od 2006. do 2018. bez saglasnosti Zajedničkog upravnog odbora za zakonito presretanje izdali 12 dozvola subjektima koji pružaju usluge fiksne telefonije?

– Na koji način vam je 67 subjekata, kojima ste izdali dozvolu za pružanje internet usluga, dokazalo da ispunjava uslove za zakonito presretanje?

– Kako komentarišete procjene da je RAK, nepostupanjem, uprkos upozorenju Zjedničkog upravnog odbora, bez zakonske zaštite ostavio oko 380.000 korisnika usluga interneta ili fiksne telefonije?

Iz RAK-a su saopštili da imaju odgovore, ali da ih bez dopuštenja Ministarstva bezbjednosti BiH ne smiju proslijediti.

Pomenutom ministarstvu smo 26. februara proslijedili ista pitanja i zvanično tražili odgovor o eventualnim opasnostima kojima tih 380.000 subjekata može biti izloženo:

– Da li je 380.000 korisnika usluga interneta ili fiksne telefonije u BiH uskraćeno za podatke koje bi mogli da koriste u slučaju sudskih postupaka ili u procesima pred sličnim nadležnim tijelima?

Ministarstvo bezbjednosti BiH nije ni odgovorilo na ovaj dopis.

Koliko je ova tema važna, ilustruje podatak da je Zajednički upravni odbor za zakonito presretanje telekomunikacija Regulatornu agenciju još jula 2017. godine, zvanično upozorio da subjekti sa njihovom dozvolom za rad ne obezbjeđuju funkciju zakonitog presretanja.

Pitanja o ovoj temi postavili smo i policijskim agencijama, ali ni one nisu odgovorile.

RTRS