Deset citostatika trenutno nedostaje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Pacijenti se sami moraju snalaziti kako bi nabavili lijek od kojeg im zavisi život.

Kako je potvrđeno za Avaz iz zavoda, ovih deset lijekova već duže vrijeme nema na stanju, a nije poznato ni kad će biti nabavljeni.

Iz zavoda su otkrili da su deficitarni lijekovi za liječenje raka pluća, mozga, testisa, janika, raka grlića maternice, kao i leukemije!

Tu su na prvom mjestu tablete “vinkristin” od jednog miligrama, koje se koriste u liječenju više vrsta tumora, ponajviše kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim onkološkim lijekovima za liječenje leukemije, uključujući akutnu limfocitnu leukemiju.

Na stanju nema ni tableta “klorambucil” od dva miligrama, koje se koriste za liječenje hematoloških tumora, odnosno za bolesnike sa primarnom bilijarnom cirozom.

Nedostaju i tablete “melfalan” od dva miligrama, kojima se liječi više vrsta tumora, a posebno su potrebne za liječenje multiplog mijeloma i raka jajnika, kao i tablete “tioguanin” od 40 miligrama, koje se koriste za liječenje hematoloških tumora, odnosno za akutne mijeloične leukemije, akutne limfocitne leukemije i hronične mijeloidne leukemije. Iako je velika potreba za injekcijama “citarabin” od jednog grama i 100 miligrama, koje se primjenjuju u liječenju različitih vrsta hematoloških tumora, a prvenstveno je riječ o lijeku koji je indiciran za akutne mijeloblastične leukemije kod odraslih i djece, u Zavodu ih nemaju na stanju, kao ni injekcije “vinblastin” od 10 miligrama, koje se koriste u liječenju više vrsta tumora.

Nema ni kapsula “prokarbazina” od 50 miligrama, koje se koriste u liječenju više vrsta tumora. Nemoguće je nabaviti i injekcije “bleomicin” od 15 miligrama, koje se koriste za liječenje Hodgkinovog limfoma, ne-Hodgkinovog limfoma, raka testisa, raka jajnika i raka grlića maternice.

Nema ugovora

Zavodu nedostaju i injekcije “asparaginaza” od 100 miligrama, koje se koriste za liječenje akutne limfoblastične leukemije, akutne mijeloične leukemije i ne-Hodgkinovog limfoma te kapsule “lomustin” od 40 miligrama, koje se koriste u hemoterapiji i liječenju više tumora.

– Za navedene lijekove zavod FBiH nema zaključene ugovore o nabavci i isporuci zdravstvenim ustanovama s obzirom na to da, uglavnom zbog relativno niske cijene i malih potrebnih količina, dobavljači nisu iskazali interes za nabavku i isporuku navedenih lijekova tako da se već duže vrijeme na raspisane tendere ne prijavljuju zainteresirani dobavljači. U toku je aktivnost u vezi s raspisivanjem novog tendera za hitnu nabavku navedenih lijekova – kažu iz zavoda.

Refundacija sredstava

Ostalih pet citostatika koji su bili deficitarni, zavod je nabavio.

– Osigurane osobe koje imaju saglasnost za liječenje lijekovima čija se nabavka finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti, u slučajevima nedostatka, lijek mogu nabaviti vlastitim sredstvima, a zavod će im utrošena sredstva refundirati u cijelosti – pojašnjavaju iz zavoda.

U Finansijskom planu za ovu godinu, kako otkrivaju, za nabavku citostatika planirano je 45 miliona KM, piše Avaz.