Nije bilo genocidne namjere Karadžića za zločine u sedam opština u BiH

Žalbeno vijeće zaključuje da Tužilaštvo nije dokazalo grešku pretresnog vijeća kada je presudilo da nije bilo genocidne namjere Karadžića za zločine u ovih sedam opština BiH:

Prijedor, Sanski Most, Bratunac, Brčko, Foča, Ključ, Kotor, Varoš, Višegrad, Vlasenica, Zvornik.

ATV