Konačan dogovor o formiranju Savjeta ministar u Sarajevu ni danas nije postignut, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik.

– Napredak je učinjen u raspodjeli resora, ali ulazak BiH u NATO ostaje ključni kamen spoticanja – istakao je Dodik nakon sjednice Predjedništva BiH.

On je istakao da BiH neformiranjem Savjeta ministara rizikuje da zaustavi svoj evropski put, koji je daleko važniji od pitanja MAP-a.

Dodik je rekao da srpska strana neće podržati aktivaciju MAP-a, da za to u Republici Srpskoj nema i neće biti saglasnosti.

Upozorio je da oni koji postavljaju taj uslov dovode cijelu zemlju u krizu, te naglasio da neće pristati na bilo kakva uslovljavanja.

RTRS