Udruženje Roma grada Prijedora pozvalo je danas poslodavce da se do 5. maja prijave na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica BiH za dodjelu subvencija za samozapošljavanje i zapošljavanje Roma.
“Poslodavci bi trebalo da vode malo više računa o zapošljavanju pripadnika romske populacije u Prijedoru koja je najbrojnija manjina u BiH, jer i mi smo članovi ovog društva”, izjavio je predsjednik ovog udruženja Ramo Salešević na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je precizirao da je za samozapošljavanje predviđen 5.000 KM po osobi, dok je za zapošljavnje kod poslodavca predviđeno 6.000 KM godišnje za svako zaposleno lice sa osnovnom i srednjom školom, a 7.000 KM za svako zaposleno lice sa visokom školom.

Poslodavci subvencije mogu povuću za jednu ili za dvije godine, a uslov je da su lica za koja se koriste subvencije na evidenciji nezaposlenih.