U proteklih 11 godina posredstvom Fondacije za razvoj grada Prijedora plasirano je 10.805.700 KM kredita za 164 korisnika i obezbijeđeno 4.994.850 KM garancija za te kredite, te subvencionisano 718.743 KM kamata.

Garancije je koristilo 45 fizičkih lica za kredite u poljoprivredi od 3.000 KM do 20.000 KM sa rokom otplate od dvije do sedam godina, 67 pravnih lica za kredite za osnovna i obrtna sredstva malih i srednjih preduzeća od 30.000 KM do 200.000 KM sa rokom otplate od jedne do sedam godina, te 52 preduzetnika, gdje je iznos kredita bio u rasponu 10.000 KM do 100.000 KM sa periodom otplate od jedne do sedam godina.

– Zaključno sa 2017. godinom iz depozita Fondacije banka je nakon iscrpljivanja svih predviđenih i mogućih izvora, naplatila 59.287 KM dospjelih obaveza korisnika koji nisu uredno izmirivali rate. Po informaciji partnerske banke, u potpunosti je isplaćeno 96 kreditnih zaduženja – navodi se u izvještaju o radu ove fondacije.

Garancija, koja je ranije pokrivala 50 odsto kredita, prema novom pravilniku od 2017. pokriva 35 odsto.

Osim garancija, Fondacija za razvoj subvencioniše kamate kredita na koje izdaje garancije, gdje od kamate na godišnjem nivou od 5,95 odsto, 4,95 i 4,25 odsto, korisnik plaća jedan odsto, a Fondacija razliku.

Fondacija za razvoj grada Prijedora osnovana je 2006. godine, a s radom je počela dvije godine kasnije. Od tada to kraja prošle godine pertnerska banka primila je ukupno 175 zahtjeva za izdavanje garancija na kredite, od kojih je 11 odbijeno zbog neispunjavanja propisanih uslova.

Od 2014. nije primila nijedan zahtjev fizičkih lica, odnosno poljoprivrednika.

Srpskainfo