Osim u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, Srbi su potpuno marginalizovani i u pravosudnom sistemu kantona u Federaciji BiH. Iz Odbora za zaštitu prava Srba u ovom entitetu upozoravaju da na rukovodećim pozicijama u kantonalnim tužilaštvima i kantonalnim sudovima nema Srba

Kadija te tuži – kadija ti sudi. Osim blokade povratka Srba, na sceni je i sofisticirani način blokade srpskih kadrova za rukovodeće pozicije u kantonalnim tužilaštvima i sudovima.

Tako su glavni kantonalni tužioci i predsjednici kantonalnih sudova gotovo svi Bošnjaci i Hrvati, ističu u Odboru za zaštitu prava Srba.

– Samo u jednom kantonu je glavni tužilac Srbin, a što se tiče predsjednika kantonalnih sudova masovno je da su to uglavnom ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i što je još poražavajuće jeste činjenica da su u kantonima gdje su se Srbi masovno vratili, na primjer u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu, tužilac, glavni tužilac i predsjednici kantonalnih sudova su Bošnjaci i Hrvati, bez Srba – rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Dok Srbi pokušavaju da vrate svoje nekretnine i bore se za svoja prava, pravosudni sistem kantona još je jedan dokaz da je cjelokupna Federacija opredijeljena da onemogući da Srbi imaju rukovodeće pozicije, kažu u Odboru.

– Poruka Srbima koja se šalje imenovanjem Hrvata i Bošnjaka isključivo na ove pozicije je da ni u pravosudnom sistemu nema mjesta za Srbe, pored izvršne vlasti, gdje nema mjesta za Srbe, zakonodavne vlasti gdje jedva namaknu za 13 ili 14 poslanika u Dom naroda – ističe Radanović.

U odboru dodaju da je njihova analiza zakonodavne i izvršne vlasti u kantonima Federacije, koja se inače zaklinje u reciprocitet po popisu iz 1991. godine i više nego poražavajuća.

Kao primjer navode MUP Kantona Sarajevo, gdje na 17 rukovodećih pozicija nema nijednog Srbina, samo jednog u vladi istog tog kantona, dok je o kantonalnim skupštinama, kažu, bespredmetno i pričati.

RTRS