Skupština grada Prijedora nije prihvatila izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu.
Protiv izvještaja koji je, osim aktuelnog časa, bio jedina tačka dnevnog reda današnjeg zasjedanja, glasalo je 18 odbornika /SNSD, dio SDS-a, PDP, SDA, DF i pet samostalnih odbornika koji su mandate dobili preko DNS-a i SP-a/, šest je bilo za /DNS i SDP BiH/, a jedan uzdržan /SDS/.

Skupštinska većina usvojila je sedam zaključaka kojima se gradonačelnik zadužuje da izvještava Skupštinu grada o internoj reviziji, realizaciji kapitalnih investicija, polugodišnjem izvršenju budžeta, planu javnih nabavki i raspodjeli suficita, te da izvršava skupštinske odluke i da razmotri sve primjedbe koje su date na izvještaj.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dalibor Pavlović rekao je da su ljudi okupljeni oko nove ideje izvještaju dali “žuti karton”.

“Ovo je samo upozorenje da gradonačelnik i gradska uprava moraju raditi u skladu sa svim zakonskim aktima i odlukama Skupštine i ništa drugo. Uvijek ćemo raditi za dobrobit naših građana i ljudi koji su nam dali podršku”, izjavio je Pavlović novinarima.

Odbornik DF-a Mirsad Duratović rekao je da je ovo bila prilika da se pokušaju ispraviti nepravilnosti koje su do sada bile praksa.

“Ja sam u dosadašnjem radu više puta ukazivao na kršenje skupštinskih odluka, neizvršavanje skupštinskih akata, izmjene programa Skupštine od gradonačelnika i gradske uprave”, dodao je Duratović.

Odbornik DNS-a Valentina Sovilj i odbornik SDS-a Slavko Švraka izjavili su da nije jasno kako su neki odbornici, koji su 2018. godine glasali za sve odluke u Skupštini, sada protiv izvještaja o radu koji su na taj način direktno odobravali.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je, bez obzira na sve, izuzetno zadovoljan svim što je urađeno u 2018. godini.

“Zahvaljujem kolegama u gradskoj upravi koji su zdušno radili na zajedničkim projektima suočeni sa svim mogućim problemima. Sve ono što se ticalo gradske uprave izvršeno je u skladu sa planom i programom rada i realizovano u prošloj godini”, rekao je Đaković.

On je podsjetio da neki programi koji su se ticali tenderskih procedura i nadležnosti republičkih organa nisu realizovani, kao što su regulacija rijeke Miloševice ili izgradnja kružnog toka.

Nastavak zasjedanja najavljen je za 11. juni.