Izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu nije usvojen na današnjem zasjedanju Skupštine grada Prijedora.

Protiv je bilo 18 odbornika, jedan je bio suzdržan i šest je bilo za usvajanje izvještaja.

Pored toga, u ime odbornika SNSD, SDS, PDP, samostalnog Kluba, DF, SDA i samostalnog odbornika Ranka Kolara predložen je i usvojen zaključak sa zaduženjima za gradonačelnik.

– Zadužuje se gradonačelnik da Skupštinu redovno izvještava o izvršenju budžeta u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu RS, što podrazumjeva i izvještavanje za prvih šest mjeseci tekuće godine, što nije urađeno u 2018. godini.  Da obezbijedi realizaciju svih skupštinskih odluka i zaključaka i drugih propisa u narednom periodu, u protivnom da izvjesti Skupštinu o nemogućnosti i razlozima ne izvršavanja istih – navedeno je u zaključku.

Foto:Bojana Majstorović/RAS Srbija

Dalje je navedeno da je novo zaduženje gradonačelnika da Skupštinu grada informiše o donesenom planu javnih nabavki nakon njegovog donošenja i da Skupštini grada predloži odluku o raspodjeli suficita iz 2018. godine na usvajanje.

– Da analizira sve primjedbe i prijedloge odbornika koji su ih dali prilikom razmatranja izvještaja o radu gradonačelnika i gradske uprave i da o tome izvjesti Skupštinu. Zadužuje se gradonačelnik da izvjesti Skupštinu grada o nalazima interne revizije na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada Prijedora, a nakon obavljene revizije, te da priprema polugodišnje izvještaje o realizaciji kapitalnih investicija na području grada Prijedora.- navedeno je u ovom zaključku.

On je usvojen sa 18 glasova za, dva suzdržana i pet protiv.

Zanimljivo je da je Izvještaj o radu gradonačelnika, nakon aktuelnog časa, prva i jedina tačka dnevnog reda o kojoj se tokom čitavog dana raspravljalo u skupštinskim klupama.

Prijedorski odbornici nisu bili zadovoljni onim što su čuli i čitali u Izvještaju te su Đakoviću uputili niz pitanja.

Prije glasanja, Đaković je odgovarao na njih.

– Gradska uprava izdvojila je 3,6 miliona maraka za izgradnju sportske dvorane na Urijama. Prošle godine Vlada RS je dala četiri miliona maraka za izgradnju ove dvorane. Uvodi se jedan po jedan izvođač radova i rješava se jedan po jedan dio. Reći ću stručnjacima da procjene koliko će ukupno koštati i kada će biti završena dvorana – izjavio je on.

Na pitanja o ulaganju poručio je da je individualna procjena da li se dovoljno ulagalo ili nije.

– Svi su već zaboravili kada je Prijedor bio bez vode i kada je bio u mraku. Prijedor je prvi u BiH uveo sistem centralnog grijanja na biomasu – kazao je Đaković.

Dodao je da je Prijedor dobio i brojna međunarodna priznanja.

Foto:Bojana Majstorović/RAS Srbija

Nekoliko odbornika navelo je da je izgradnja kanalizacije u Tukovima nezavršena godinama.

– Za izgradnju kanalizacije u Tukovima imaju tri faze. U prve dvije izvođač je bila firma “Prijedorputevi”, a Evropska investiciona banka je zahtjevala da nadzorni organ bude izvan Prijedora. Nakon tri i po godine posao nije završen, pitanje je šta je pod zemljom a ta nadzorna kuća je dala najbolju ocjenu “Prijedorputevima”- rekao je on.

Dodao je da je ostalo da se završi treća faza radova, ali da nema zainteresovanih firmi za taj posao.

-“Prijedorputevi” sada ne žele da rade jer ih očekuje investicija za ono što prije nije urađeno, a drugi ne žele da se prijave jer ne znaju šta ih čeka. Ne znam na koji način obezbjediti da se neko prijavi. Rekli smo nadzornoj kući da ćemo preko Suda tražiti da oni finansiraju sve što nije bilo dobro i tako će i biti- poručio je prvi čovjek Prijedora.

Naveo je da grad Prijedor ima projekte za regulaciju korita rijeka u vrijednosti između 40 i 50 miliona maraka kod Vlade RS i Agencije za vode RS koji čekaju na realizaciju.

Objasnio je da su “Prijedorputevi” gradili i pistu na Aerodromu sa halom, ali da pista nije prošla tehnički prijem iz razloga što je neravna.

– Svi objekti su dobili pozitivno tehničko mišljenje, ali pista nije. Tražili smo da se pista presvuče asfaltom jer je neravna, ali to će najvjerovatnije završiti na Sudu- rekao je Đaković.

Naveo je da imovinsko pravni odnosi na Aerodromskom naselju ne ometaju izgradnju pogona za tekstilni gigant “Klacedoniju” te da bi slovenački “Kolektor” u julu trebalo da pokrene proizvodnju u “Celpaku”.

Nastavka 24. sjednice Skupštine grada Prijedora zakazan je za 11. juni.

Srpskainfo