Frontal.SRB već godinama gotovo jedini diže glas protiv ratnog huškaštva, najbezočnijeg doniranog reinterpretiranja povijesti Otadžbinskog rata, pa nam je veliko zadovoljstvo kada to učine i neki drugi, časni pojedinci.

Izdanje „Kozarskog“ od danas i fokus na podvučeni dio teksta u prilogu o tzv.“Danu bijelih traka“.

Da li ovo glasilo čiji je osnivač Grad Prijedor ima urednika?

  1. Ukoliko ga ima,da li pregleda sadržaje novinara i dopisnika sadržaja koji izlazi u štampu i javni prostor medija?
  2. Ukoliko postoji,i ukoliko pregleda sadržaje,kako je moguće da dopusti da „podvučeno“ iz priloga ode u etar?
  3. Da li ovo znači da se „Kozarski“ slaže sa tim da je sa Radija Prijedor,Maja ’92 izašla „naredba opštinskih vlasti“ o obilježavanju Nesrba(kako stoji u tekstu,a što nije odraz činjenica,a koje govore da je su sa radija pozvani SVI GRAĐANI (Ne samo „Bošnjaci“, kako stoji u tekstu, bez obzira što su se tad zvali Muslimani) lojalni institucijama i ustavnom poretku Srpske Republike Bosne i Hercegovine, da u periodu ratnih dejstava i napada „zelenih beretki“ u znak lojalnosti istaknu bijelu tkaninu na kuću, ogradu, vidno mjesto, što je određena doktrina radnji u tim situacijama?
  4. Da li je „Kozarski“ i novinar koji je potpisnik ovog članka svjestan da na ovaj način svjesno (nadam se nesvjesno) učestvuje u laži i propagandi koja kazuje da su Nesrbi u Prijedoru te ’92 obilježavani „bijelim trakama“ – kao nekad Jevreji kod Nacista,te da su „ratne vlasti“ Prijedor i Republike Srpske imali segregatorske odredbe i „rasne zakone“-isto ka Nacisti,te na taj način učestvuje u dodatnom satanizovanju Srba kao naroda i Republike Srpske kao tvorevine-kroz laži?

  1. Da li „Kozarski“ posjeduje bilo kakav foto i video zapis, ili neki dokaz kojim može da potvrdi ovakvu tvrdnju da su nesrbi u Prijedoru bili „žigosani“ sa „bijelim trakama“ i da li je upoznat sa činjenicom da takvo nešto ne postoji ni u jednom dokaznom materijalu u sudskim procesima za ratne zločine u Prijedoru, što u Hagu što pred domaćim sudovima?
  2. Sve zamjerke ne idu pravcu toga da se umanjuje broja žrtava, da se one vrijeđaju ili da se nekome ospori pravo da obilježi stradanje svog naroda (što se Srbima u Dobrovoljačkoj ili na Brčanskoj malti ne dopušta), već isključivo dio teksta koji je podvučen i koji je u najmanju ruku zlurad kroz svoju političku pozadinu!
  3. Ako ovako nešto napiše pisani medij iz Prijedora, koji se finansira iz gradskog budžeta,zašto onda da se iznenađujemo orkestriranim napadima od „federalnih“ medija i ostalima koji su jasno na jednoj strani „istine o ratu“?
  4. Iskreno se nadam da je ovo nenamjerna greška, a ne zvaničan stav ovog lista o „Bijelim trakama“.
  5. Ukoliko je novinar htio da iskaže ovim člankom stav organizatora,njegove riječi i stavovi se jasno odjele i postave pod navodnike iz zaključak da je to izjavio „taj i taj“, a ne u formi u kojoj je napisano.

Frontal.srb