Predstavnici Vlade Republike Srpske su, na današnjem sastanku, izrazili očekivanje da će kompanija “Arselor Mital” odustati od najavljene odluke o otpuštanju radnika, koja je veoma štetna i za grad Prijedor, i za Srpsku, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.
Na sastanku je dogovoreno da će Poreska uprava Republike Srpske u najkraćem roku, zajedno sa preduzećem “Arselor Mital” iz Prijedora, izvršiti analizu i primjenu pozitivnih propisa Srpske koji se odnose na obračun poreza radi ubrzanog rješavanja otvorenih pitanja u vezi sa poslovanjem ovog privrednog društva.

Svi učesnici sastanka, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar finansija Srpske Zora Vidović, direktor Poreske uprave Goran Maričić, predstavnici privrednog društva “Arselor Mital” Prijedor, predsjednik Sindikata ovog društva, te direktor Rudnika željezne rude /RŽR/ “LJubija” Prijedor Stanko Vujković izrazili su želju i volju da, konstruktivnim dijalogom, pronađu rješenje svih otvorenih pitanja.

Rečeno je i da je Vlada Republike Srpske posvetila maksimalnu pažnju i uložila maksimalan napor da bi ubrzala rješavanje svih otvorenih pitanja, te da je krajnji cilj obezbjeđenje rudarskih aktivnosti, proizvodnje i perspektive života za ljude, kako u Prijedoru, tako i u cijeloj Republici Srpskoj.

Naglašeno je da sve aktivnosti moraju biti vođene u skladu sa zakonima Republike Srpske i na transparentan i konkurentan način.