dav

Za sanaciju tri krova na boračkim montažnim zgradama u naselju Tukovi kod Prijedora u budžetu grada obezbijeđeno je više od 60.000 KM, a u toku je procedura javnih nabavki za izbor izvođača radova.
Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena, a procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 58.974 KM bez PDV-a.

Biće obnovljeni krovovi na lamelama dva, pet i šest u Ulici Tode Švrakića, a rok za izvođenje radova iznosi 30 kalendarskih dana.

Rok za prijem ponuda je 28. jun u podne, a detaljnije informacije dostupne su na internet stranici grada www.prijedorgrad.org.

Agencije