Treći Petrovdanskl sabor biće održan u subotu 13. jula kod Društvenog doma u Busnovima, sa početkom u 20 časova.

Za bogat kultumo-umjetnički program ove godine zadužena su kulturno umjetnička društva KUD“Dušan Pantefrć“ Busnovi, SKUD “Dr Mladen Stojanovlć” Prijedor, KUD “Sanlčani”, KUD “Sveti Sava” Svodna, KUD “Šarenica” Rasavci, potom folklorna sekcija SKUD-a “Dr Mladen Stojanovlć” iz Koprlvne, KUD “Milan Egić” Brezičani i članovi Udruženja Krajišnika „Korenl” iz Bačke Palanke.

Organizator i ove godine je Kultumo-umjetničko društvo “Dušan Pantellć” iz Busnova.

Kozarski