Politiku, a ne pravdu, donijelo je prenošenje definicije genocida u ruke međunarodnih sudova, ističe profesor ekonomije i društvene istorije sa Bečkog univerziteta Hanes Hofbauer.

– Јer, postavlja se osnovno pitanje: ko je taj koji definiše masakre ili masovna ubistva kao genocid? – rekao je Hofbauer za “Večernje novosti”.

On navodi da definicije genocida lako mogu biti instrumentalizovane u geopolitičke svrhe i upozorava da se to i događa.

Hofbauer, koji je o ovoj temi napisao naučni rad “Pravosuđe kao nastavak ratovanja”, rekao je da je u ranijem zakonodavstvu EU samo u Njemačkoj i Austriji bilo predviđeno kažnjavanje poricanja zločina nad Јevrejima u Drugom svjetskom ratu.

– Sada, ako neko kaže kako se u Srebrenici nije dogodio genocid, izlaže se prijetnji krivičnog progona. `Masakri u Srebrenici` i to kako ih tumačimo koriste se za kriminalizaciju mišljenja – kaže Hofbauer.

On navodi da je EU pod pritiskom njemačkog ministra pravde 2008. godine dramatično proširila “zločin drugačijeg razmišljanja”.

Do 2008, u Austriji i Njemačkoj bilo je kažnjivo samo negiranje Holokausta, a onda je donesena Okvirna odluka Evropskog parlamenta kojom se sve članice EU obavezuju da u roku od pet godina u svoja zakonodavstva uvrste kažnjavanje poricanja genocida i ranih zločina.

U tekstu se podsjeća da su mnogi stručnjaci dokazali da se zločin u Srebrenici nikako ne može okarakterisati kao genocid.

– Konvencija UN o genocidu naglašava da nije pitanje koliko je ljudi ubijeno, nego namjera da se ugasi neka nacija, etnička, rasna ili vjerska grupa. Inkriminisati samo srpsku stranu ne odražava realnost ovih ratova i to nije pravedno – napominje Hofbauer.

SRNA/RTRS