U organizaciji Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u petak, 19. jula, u 11.00 časova, zakazano je svečano otvaranje “Coworking” prostora i prezentacija javnog konkursa za prijem novih korisnika, u prostorijama Poslovnog centra Prijedor.

Riječ je o inspirativnom prostoru za rad, sa opremom, internet pristupom, salom za sastanke i treninge, te svom pratećom infrastrukturom. Trenutni kapacitet je 10 radnih jedinica. Kako kažu u Agenciji “PREDA-PD”, korisnicima žele da pored besplatnog prostora omoguće uslove za unaprijeđenje profesionalnih vještina koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu. Uz to i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promjenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti i to ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Grad Prijedor i Agencija „PREDA-PD“ pripremili su i reallzovall set projekata, finansiranih kroz eksterne izvore flnaslranja, kojima su u prethodnom investicionom periodu sprovedene aktivnosti i kreirana potrebna infrastruktura (inkubator, Coworking, IT edukacija, 3D modeliranje, Audio/Video studio) za razvoj objedinjenih usluga u okviru Prijedor HuB-a Agencije „PREDA-PD“.

.Ako posmatramo usluge u okviru sektora IT i Kl rezultati analiza Agencije “PREDA-PD” pokazuju da većina pružene podrške se po pravilu završila odlivom korisnika u veće regionalne centre u zemlji i inostranstvu. Mladima, kao ciljanoj grupi nije pružena adekvatna šansa za dalji profesionalni razvoj na nivou matične lokalne zajednice. Visokoobrazovne institucije nisu integrisane u lokalne tokove na partnerskim osnovama. Time je pristup ovoj grupi krajnjih korisnika otežan, što trenutni model podrške preduzetnišvu čini manje inkiuzivnim i atraktivnim. Na ovaj način, lokalna zajednica je suočena sa pojačanim odlivom najperspektivnije i najproduktivnije socijalne grupe, navodi se u saopštenju Agencije “PREDA-PD”.

Iz ovih razloga metodologija budućeg rada HUB-a će se bazirati na Living lab pristupu, kroz koji HUB ima za cilj da bude inovaciona platforma u kojoj zainteresovane strane iz redova pojedinaca, kompanija, javnih institucija, srednjih i osnovnih škola, univerziteta, konsnika i ostalih učesnika, sarađuju u stvaranju proizvoda/usluga, izradi prototipova, edukaciji, validaciji i testiranju novih start up ideja, tehnologija i slično.

Cilj otvaranja Coworkinga je povezivanje mladih ljudi sličnih interesovanja, razmjena iskustva sa članovima zajednice, testiranje poslovnih modela i mogućnost realizacije zajedničkih projekata. Na ovom mjestu se trebaju umrežavati i zajedno raditi programeri, dizajneri, marketari. freelancer-i i preduzetnici. kao i svi oni ljudi koji imaju strast prema rješavanju problema, traženju i stvaranju poslova, za sebe i druge.

KV