U budžetu grada Prijedora za 2019. godinu planirano je 482.741 KM prihoda po osnovu zakupa javnog vodnog dobra i vodnih naknada od čijeg ukupno naplaćenog iznosa 30 odsto ide lokalnim zajednicama.
“Stanje neraspoređenih sredstava na dan 31. decembra 2018. godine za prenos u narednu godinu iznosi 214.791 KM, a tekući priliv u 2019. godini očekujemo u iznosu od 267.950 KM, što ukupno iznosi 482.741 KM”, navedeno je u Programu korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2019. godinu.

Programom koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predviđeno je 210.000 KM za učešće u MEG projektu, 160.000 KM za održavanje vodnih objekata, 72.421 KM za primarni dio vodovodnog sistema Crno Vrelo, 30.000 KM za opremanje istražnog bunara Tomašička jezera i 10.000 KM za eksproprijaciju za vodne objekte.

Prema Programu korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018. godinu, planirano je 883.720 KM prihoda, a ostvareno 991.651 KM. Od toga je za održavanje putnih objekata utrošeno 34.078 KM, za učešće u MEG projektu 284.234 KM, za kanalizacionu mrežu u Velikom Palančištu i Čirkin Polju 303.191 KM, za sekundarnu vodovodnu mrežu u Vrbcama 55.931 KM, a za bunar na vodovodnom sistemu Tomašička jezera 99.427 KM.