Vlada Republike Srpske obustavila je izvršenje četiri rješenja Skupštine grada Prijedora do donošenja odluke nadležnog suda, objavljeno je u Službenom glasniku Srpske.
Riječ je o rješenjima kojima je Skupština grada Prijedora 13. februara razriješila dotadašnje i imenovala nove članove gradske Komisije za izbor i imenovanja, kao i Odbora za žalbe.

Vlada je donijela i zaključak kojim je ovlastila Pravobranilaštvo Republike Srpske da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom protiv ovih rješenja Skupštine grada Prijedora, te zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Pravobranilaštvu dostavi obustavljene odluke sa potrebnom dokumentacijom.

Ove odluke Vlada je donijela 4. jula, objavljene su u Službenom glasniku Republike Srpske juče, a na snagu stupaju osmog dana od dana objavljivanja.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske pozvalo je 14. marta Skupštinu grada Prijedora da izmijeni, ukine ili poništi sporne akte, navodeći da nije ispoštovala odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, odnosno skupštinskog Poslovnika.

Prijedlog rješenja kojim bi se poništili sporni akti uvršten je u dnevni red sjednice Skupštine grada održane 17. i 18. aprila, ali je skupštinska većina tada odbacila mišljenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Jedan od razriješenih članova Odbora za žalbe grada je i prije ovih odluka Vlade tužio Skupštinu grada, pa je Okružni sud u Prijedoru 28. juna presudio u njegovu korist, te naložio Skupštini grada da poništi akt kojim su članovi Odbora razriješeni i nadoknadi troškove upravnog spora.

U međuvremenu je Skupština grada Prijedora proširila nadležnosti Komisije za izbor i imenovanje i usvojila više akata ovog tijela, uključujući i izbor i imenovanje direktora javnih ustanova Sportska dvorana “Mladost” i Centar za socijalni rad.