Za opremanje potkrovlja zgrade Mašinske i Elektrotehničke škole u Prijedoru, gdje će biti izmještena Visoka medicinska škola, u budžetu grada predviđeno je 100.000 KM.
Grad Prijedor objavio je otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za završetak treće, potkrovne etaže u zgradi ove dvije srednje škole, a za potrebe Visoke medicinske škole.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za prijem ponuda je 21. avgust, rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana, a detaljne informacije dostupne su na internet stranici grada.

Visoka medicinska škola u Prijedoru smještena je u montažno zdanje u kojem se nekad nalazila Elektrotehnička škola, a Elektrotehnička škola preseljena je tada u zgradu Mašinske škole gdje ove dvije srednje škole godinama rade.

Budući da u toj zgradi i dalje ima viška prostora, donesena je odluka da se treća, potkrovna etaža ustupi na korištenje Visokoj medicinskoj školi kojoj je prvobitna lokacija odavno nedovoljna.