Prijedorsko preduzeće Komunalne usluge dobilo je, od danskog grada Odenze i njegovog komunalnog preduzeća, dva polovna kamiona za odvoz otpada.

Prema riječima gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, prijedorskim Komunalnim uslugama, smanjenjem stavke zajedničke komunalne potrošnje, uskraćena su sredstva u gradskom budžetu, te je prijedorska Gradska uprava, u saradnji sa danskim gradom Odenze i njihovim komunalnim preduzećem, na ovaj način obezbijedila dva polovna vozila.

Direktor preduzeća Komunalne usluge, Dujo Milanko najavio je da bi do oktobra, zahvaljujući ovim donatorima, u Prijedor trebalo da stigne stotinu kontejnera, kapaciteta 1.100 litara.

On je istakao da su donirani kamioni izuzetno dobri za odvoz otpada u seoskom i gusto naseljenom području, jer su prilagođeni uskim ulicama.

Prijedorsko preduzeće Komunalne usluge posjeduje 12 kamiona za odvoz smeća.

RTRS