Za semafor na lokalnom putu Prijedor-Busnovi iz budžeta grada biće izdvojeno oko 15.000 KM.
Grad Prijedor je putem konkurentskog zahtjeva za dobavljača i izvođača radova odabrao firmu “Telefonija Vidaković” iz Doboja koja se jedina i prijavila u proceduri javnih nabavki.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana, a semafor će biti postavljen na raskrsnici u blizini škole, crkve i džamije u selu Petrovo.

Za održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije u budžetu grada Prijedora za ovu godinu planirano je 39.600 KM.