Nova odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području grada Prijedora ni danas nije dobila zeleno svjetlo među odbornicima Skupštine grada Prijedora, kao ni krajem prošle godine.
Odbornici su od Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove grada Prijedora, kao predlagača ove tačke, zatražili da u roku od 30 dana doradi odluku, da razmotri sve prijedloge koji su tokom današnje rasprave izneseni i da razmotri mogućnost uvrštavanja podnesenih amandmana.

Ova tačka će se po treći put naći pred odbornicima na jednoj od narednih sjednica Skupštine grada Prijedora.

Odluka je bila predmet i javne rasprave koja je održana u februaru, a na kojoj se nije pojavio niko od odbornika.

Postojeća odluka o ovoj oblasti na snazi je od 2006. godine i usljed niza zakonskih izmjena i donošenja novih zakona od tada do danas, neophodno je donošenje nove odluke.

Odbornici tvrde da predložena odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca dovodi do preplitanja nadležnosti inspekcijskih organa i komunalne policije, a većina odbornika koji su diskutovali, kritikovali su pooštrene uslove za držanje životinja.