Zbog brojnih primjedbi odbornika na prijedlog Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području grada Prijedora ona po drugi put nije usvojena i vraćena je predlagaču na doradu.

Odbornici su primjetili da pojedini članovi nove Odluke donose više štete nego koristi stanovništvu grada na Sani.

Jedan od takvih članova je da objekti za držanje peradi moraju biti udaljeni od objekata drugog vlasnika najmanje deset metara, a za držanje papakara i kopitara najmanje 20 metara.

Šef Kluba odbornika PDP Dalibor Grabež rekao je da ne vjeruje da se član 17 može provesti u djelo. U njemu se navodi da je vlasnik ljubimaca, pasa i mačaka, dužan da brine da one lajanjem, mjaukanjem, zavijanjem ili na drugi način ne ometaju druge stanare, a posebno kada je odmor od 15 do 17 sati i od 22 do šest sati ujutru.

– Građani pitaju na koji način da se kontrolišu ti kućni ljubimci ako pas osjeti da se neko nepoznat kreće ispred vrata kako da ne laje, ili kako da mačka ne mjauče, da li je to provodivo – upitao je Grabež.

Foto:Bojana Majstorović/RAS Srbija

On je imao i nekoliko amandmana.

– Da vlasnici pasa opasnih za okolinu moraju biti prijavljeni u nadležnoj veterinarskoj stanici, registrovani i moraju dobiti odobrenje za izvođenje na javnu površinu uz prethodnu obavljenu edukaciju vlasnika. Da pse opasne po okolinu može izvoditi samo punoljetna osoba te da za pse opasne po okolinu koji se izvode na takmičenja i koji su prošli propisanu dresiru ne treba posebno odobrenje – naveo je Grabež.

Predložio je i da se u članu kojim se predlaže eutanazija pasa nakon 30 dana to radi samo u onim slučajevima kada su životinje stare, iznemogle, bolesne ili teško povrijeđene.

Šef Kluba odbornika SNSD Dalibor Pavlović rekao je da se pojedinim članovima prepliću nadležnosti komunalne policije, veterinarskog i poljoprivrednog inspektora.

– Znamo da komunalna policija vrši nadzor nad domaćim životinjama, a nadzor nad kućnim ljubimacima vrši veterinarski inspektor. Sve mi ovo liči da je nečiji cilj proširenje nadležnosti komunalne policije -rekao je Pavlović.

Upozorio je da nisu utvrđena pravila kretanje pasa i mačaka na javanoj površini.

– Imamo u gradu igrališta za malu djecu i imamo situaciju da ljudi izvedu svoje kuče i domaće životinje koje tu vrše nuždu a djeca dođu i igraju se. To se mora stavljati pod video-ndzor i da svako odgovara za svoje postupke – istakao je on.

Foto:Bojana Majstorović/RAS Srbija

Odbornik DF Mirsad Duratović izjavio je da je ova Odluka jako opasna jer predložena udaljenost parcela dovodi u pitanje egzistenciju ljudi.

– Nijedan stočar neće moći imati stajski objekat od mosta na Sani do Radomirovca. Sve je to uredu dok se komšije ne zavade pa kažu mora biti udaljen objekat 50 metara, a parcela je širine 60 do 70 metara, gdje da udalji stajski objekat, šta sa objektima koji su sada na terenu – upitao je on.

Naveo je da bi Odluka trebalo da ima propise i za ostale životinje kao što zečevi i hrčci.

Šef Kluba odbornika SDA Mesud Trnjanin rekao je da se u evropskim zemljama ne zaorava đubrivo na njivama kao što se to predlaže u Prijedoru.

– Da li je onaj ko je to pisao bio na selu? Šta je sa velikim farmama, šta će ljudi koji izvoze svaki dan na desetine hiljade litara tekućeg đubriva, kako da to zatrpaju u roku od 24 sata zemljom i zaoru, i šta će sa osekom sutra – upitao je on.

Naveo je i da nije uredu zabraniti držanje životinja u šupama jer brojne socijalno ugrožene porodice drže krave u šupama.

Novi prijedlog Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca trebalo bi da bude za mjesec dana ponovo na sjednici Skupštine grada.

Ona je takođe u decembru vraćena na doradu i upućena na javnu raspravu. Odbornici su upozorili da nisu dobili izvještaj o primjedbama sa javne rasprave koja je održana u februaru.

Životinjama zabranjeno u prevoz

Posljednjim prijedlogom Odluke o držanju životinja zabranjeno je uvođenje pasa i mačaka u vozila javnog saobraćaja, u prodajne objekte, na dječija igrališta, prostorije preduzeća i ustanova.

Odbornici su upozorili da se u evropskim zemljama ljubimci ipak mogu uvoditi u vozila javnog saobraćaja sa prethodno utvrđenim pravilima.

Srpskainfo