Skupština grada Prijedora donijela je novu odluku o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije /GIK/ Prijedor kojom se ova oblast usklađuje sa odlukom Centralne izborne komisije /CIK/ BiH iz 2016. godine.
Nova odluka primjenjivaće se od ovog mjeseca, pa će stalna mjesečna naknada iznositi 270 KM, a naknada u izbornom periodu odnosno od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja izbornih rezultata 900 KM, s obzirom na to da je Prijedor osnovna izborna jedinica u kojoj je u izvod iz centralnog biračkog spiska upisano do 100.000 birača.

Članovima GIK-a Prijedor od 2014. godine do sada stalna mjesečna naknada iznosila je 30 odsto odborničke naknade, a u izbornom periodu sto odsto mjesečne odborničke naknade.

Po odluci CIK-a BiH iz 2016. i ovaj način obračuna i dalje je primjenjiv, ali je data mogućnost i obračuna po broju upisanih birača, kao i mogućnost da se primjenjuje onaj način koji je po članove lokalnih izbornih komisija povoljniji.

Naknada za rad odbornika Skupštine grada Prijedora 2017. godine je smanjena i sada iznosi 445,59 KM mjesečno, te je po članove GIK-a Prijedor povoljniji obračun po broju birača.

U budžetu grada za ovu godinu rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih članova GIK-a su 47.520 KM, dok je u prošloj godini, budući da je bila izborna, ova stavka iznosila 105.000 KM.

GIK Prijedor čine predsjednik Željko Škondrić i članovi Ivana Šarić Bilbija, Edin Bektić, Hasnija Skopljak, Suzana Stupar, Suada Kolonić i Lazar Gajić.