Za uređenje potkrovlja zgrade Mašinske i Elektrotehničke škole u Prijedoru radi izmještanja Visoke medicinske škole iz budžeta grada biće izdvojeno 113.283 KM.
Na otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za završetak treće, potkrovne etaže u zgradi dvije srednje škole, a za potrebe Visoke medicinske škole, prijavila se firma “Unijat-M” iz Prijedora za koju je utvrđeno da je kvalifikovana za predmetni ugovor.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.

Visoka medicinska škola u Prijedoru smještena je u montažno zdanje u kojem se nekad nalazila Elektrotehnička škola, a Elektrotehnička škola preseljena je tada u zgradu Mašinske škole gdje ove dvije srednje škole godinama rade.

U toj zgradi i dalje ima viška prostora,pa je donesena odluka da se treća, potkrovna etaža ustupi na korištenje Visokoj medicinskoj školi kojoj je prvobitna lokacija odavno nedovoljna.