Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima i distributivnoj mreži,  koje izvodi RJ “Elektrodistribucija” Prijedor,  bez  napajanja električnom energijom 24. septembra 2019. godine će biti:

Od 10. do 14,30 časova

  • Stara Rijeka
  • Batkovci
  • Litica
  • Gornja Ravska
  • Ovanjska
  • Marini

Od 9. do 15. časova

  • Veliko Palančište-Puharine

prijedor24h