U prijedorskoj “Toplani” ponosni su na četiri decenije uspješnog rada. Nakon dužeg perioda, u prvoj polovini ove godine bilježe pozitivno poslovanje, kaže Zoran Knežević, direktor.

-Očekujem da će se taj trend nastaviti i pored poskupljenja kojima smo izloženi, u posljednjih godinu i po dana. Izraženo je poskupljenje svih elemenata za proizvodnju toplotne energije. Mi smo, uprkos tome, uspjeli očuvati postojeću cijenu grijanja i mogu da potvrdim da do poskupljenja naših usluga neće doći ni ove, a vjerovatno ni sljedeće godine – uvjerava Knežević i dodaje da će grijanje početi na vrijeme, odnosno 15. oktobra, a da je u rad ovih dana pušteno probno grijanje.

 Kompletan remont je završen, što se tiče energenta, rezerve imamo do Nove godine. Mi smo već započeli sa probnim grijanjem, jer su temperature niske – rekao je naš sagovomik.

Preduzeće je u početku poslovalo u sastavu Rudnika željezne rude “Ljubija”, a kasnije je kao samostalno mijenjalo oblike poslovanja. Paralelno s tim, mijenjao se i tehnološki način zagrijavanja.

-Predratni period karakteriše rad sa „Celpakom”, gdje je korišten dio tehnološke pare iz energane tog proizvodnog postrojenja za zagrijavanje grada. Nakon rata i perioda zastoja u radu “Toplane” te nemogućnosti daljeg nastavka rada fabrike “Ceipak”, “Toplana” je bila prinuđena da izvrši rekonstrukciju kotlovskih postrojenja i pređe u potpunosti na autohtono zagrijavanje grada. Godine 2004. puštena su u rad dva kotla na mazut i taj način zagrijavanja je zadržan sve do 2015. godine – podsjetio je Knežević.

Prijedorska .Toplana” ima oko 5.000 korisnika. U ovom preduzeću trenutno su zaposlena 62 radnika.

Kozarski