Skupština grada Prijedora zatražiće od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Vlade Republike Srpske da preduzmu određene mjere i upozore gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića radi otklanjanja nedostataka u funkcionisanju Gradske uprave i saradnje sa Skupštinom grada.
“Imajući u vidu da je očito da gradonačelnik opstruiše saradnju sa Skupštinom grada, obavezuje se predsjednik gradske Skupštine da ovaj zaključak dostavi Vladi Srpske i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave da bi mogli preduzeti odgovarajuće mjere protiv nezakonitog rada i djelovanja gradonačelnika Prijedora”, rekao je u ime skupštinske većine šef Kluba SNSD-a Dalibor Pavlović.

Odbornici su ovaj zaključak usvojili sa 18 glasova za, devet protiv i nijednim suzdržanim, nakon što su najveći dio današnjeg zasjedanja raspravljali o utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi sa neizvršavanjem akata Skupština grada. Ovu raspravu predložio je odbornik DF-a Mirsad Duratović, koji je bio i izvjestilac.

Duratović je rekao da su razlozi za preispitivanje rada gradonačelnika neizvršavanje skupštinskih zaključaka, neinformisanje odbornika o fazama izvršenja zaključaka čija realizacija je u toku, neizvršavanje amandmana Skupštine grada, neodgovaranje na odbornička pitanja, kašnjenje odgovora, zadržavnje odgovora koje načelnici odjeljenja pravovremeno proslijede gradonačelniku i nedostavljanje izvještaja o internim revizijama.

“To je u neku ruku ometanje odbornika u pripremanju sjednice”, rekao je Duratović novinarima u Prijedoru večeras nakon završetka sjednice.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je u ovoj godini od 109 odborničkih pitanja u pisanoj formi odgovoreno na 98, a od 31 zaključka 14 je u cijelosti realizovano, 12 je u realizaciji i pet još nije izvršeno.

On je u vezi sa amandmanima koji su doneseni, rekao da su ili izvršeni ili je u toku njihova realizacija.

“Skupština je donijela zaključke koje je donijela i o tome ne želim diskutovati, osim da je ovo obična politizacija”, rekao je Đaković.

Preostale četiri tačke, koje je, takođe, inicirao Duratović i na njima insistirao mjesecima, ovaj odbornik danas je povukao, a radilo se o informacijama o izvršenju zaključaka i amandmana usvojenih u Skupštini grada od decembra prošle do avgusta ove godine i o realizovanim i nerealizovanim projektima na sanaciji štete nastale u poplavama 2014. u posljednjih pet godina, te izvještajima o realizaciji ugovora u kojima je grad ugovorna strana u prošloj i ovoj godini.

Agencije