Odbornici Skupštine grada Prijedora nisu podržali prijedlog gradonačelnika Milenka Đakovića da se u dnevni red današnje sjednice uvrste tačke u kojima bi se parlament izjasnio o mišljenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave i presudama Okružnog suda kojima su osporeni akti ovog zakonodavnog organa doneseni na prethodnim sjednicama.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske pozvalo je Skupštinu grada Prijedora da preispita dosadašnje postupke i preduzme potrebne korake u skladu sa Poslovnikom koji bi išli u pravcu vraćanja na stanje prije 4. septembra kako bi se omogućilo da situaciju u vezi sa Komisijom za izbor i imenovanje Skupštine grada Prijedora razriješi nadležni sud u upravnim sporovima koje je pokrenulo Pravobranilaštvo Srpske.

Okružni sud u Prijedoru ranije je donio presude po tužbama bivšeg člana Odbora za žalbe Skupštine grada Pantelije Panića i bivše direktorke Centra za socijalni rad Prijedor Milene Miodragović u korist tužilaca i naložio Skupštini da osporena akta poništi i nova donese u roku od 30 dana.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić rekao je da za izjašnjavanje o mišljenju Ministarstva uprave i lokalne samourpave Srpske i za presudu po tužbi Milene Miodragović ima vremena jer je rok 30 dana, a da su odbornici i na septembarskom zasjedanju odbili da se u dnevni red uvrsti izjašnjavanje o presudi po tužbi Pantelije Panića.

Mišljenje Ministarstva proslijeđeno je Skuptšini grada Prijedora 18. oktobra, presuda po tužbi Milene Miodragović 14. oktobra, a presuda po tužbi Pantelije Panića 28. juna.

Gradonačelnik Prijedora prihvatio je Mešićevo obrazloženje da još ima vremena za izjašnjavanje o dvije tačke koje je on predložio, ali je zatražio da se Skupština izjasni o prijedlogu koji se tiče presude po tužbi Pantelije Panića, budući da je u tom slučaju rok istekao krajem jula.

Izjašnjavajući se o Đakovićevom prijedlogu da se tačka uvrsti u današnji dnevni red, za su bili DNS, SDP BiH i četiri od pet odbornika SDS-a, uzdržani su bili predsjednik Skupštine koji je iz SDA i peti odbornik SDS-a, dok su protiv bili odbornici SNSD-a, PDP-a, DF-a, samostalni odbornici i preostala dva odbornika iz SDA.

Odbornici su sa 11 glasova “za” i 19 “protiv” odbacili prijedlog gradonačelnika da se sa današnjeg dnevnog reda povuče Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju javnog preduzeća Zavod za izgradu grada Prijedor, čiji je predlagač i izvjestilac samostalni odbornik Ranko Kolar.

Prema Đakovićevim riječima, ta tačka nije u skladu sa zakonskim i poslovničkim procedurama za donošenje opštih akata i njeno eventualno usvajanje dovelo bi takođe do zahtjeva za ocjenu zakonitosti koji su već obilježili rad Skupštine grada Prijedora u ovoj godini.

Dnevni red usvojen je nakon gotovo tročasovnih rasprava i pauza.

Agencije